Operafragmenten Henry Purcell

Fragmenten uit Dido & Aeneas, The Fairy Queen, King Arthur

Dankzij het mooie weer kunnen we weer repeteren, in de buitenlucht. De binnenplaats heeft een verrassend goede akoestiek. Nieuwe leden zijn van harte welkom. We hopen dat we na de zomer weer in onze repetitieruimte, de kapel van het Stanislascollege, terecht kunnen.

Een nieuwe datum van een publieke uitvoering wordt gezocht.

Volgend jaar gaan we werken aan een dubbelkorig stuk. Dat gaan we samen met het Vocaal Ensemble Amandi Consort uit Gent uitvoeren, zowel in Delft als in Gent.